Image

Het Kennisinstituut Normalisering Rechtspositie Ambtenaren biedt kennis en modulair onderwijs aan die u helpt de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren werkbaar en effectief in te voeren.

Over Knra

De stichting Kennisinstituut Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Knra) is opgericht op 8 augustus 2018 door een samenwerkingsverband van vijf advocatenkantoren. Knra dankt zijn oprichting aan de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) die naar verwachting per 1 januari 2020 in werking treedt. Als gevolg daarvan gaat ook voor ambtenaren het arbeidsrecht van de marktsector gelden, zij het met instandhouding van specifiek voor de ambtelijke diensten geldende aspecten.

Knra richt zich primair op het aanbieden van onderscheidende Wnra-trainingen in brede zin. Aanvullend daarop is ook consultancy en het geven van hulp aan personen die actief zijn bij het verlenen van rechtsbijstand in (juridische) geschillen die verband houden met de Wnra mogelijk. Verder wil Knra als (mede-)organisator van congressen en symposia een bijdrage leveren een soepele implementatie van de Wnra in de overheidspraktijk. Iedereen die iets van doen heeft met de Wnra is dan ook welkom zich tot Knra te wenden.

De aan Knra deelnemende advocaten zijn gespecialiseerd en zeer ervaren in de praktijk van zowel het ambtenarenrecht als het arbeidsrecht. Het team is zo samengesteld dat daarin een specialist aanwezig is op alle belangrijke rechtsvragen die met de inwerkingstreding van de Wnra aan de orde zijn. Zij hebben verder met elkaar gemeen dat zij allen op een ‘oplossingsgerichte wijze’ hun praktijk voeren. Waar mogelijk kiezen zij voor onderhandelen en fair overleg met cliënten en wederpartijen. Procederen gaan zij zeker niet uit de weg, maar alleen als het niet anders kan. Die benadering kiezen zij ook bij het verzorgen van Wnra-trainingen. Als een rode draad loopt het aspect ‘dejuridiseren’ door al de Knra-trainingen.

Onder de docenteninformatie is opgenomen welke advocaten deel uitmaken van het Knra-bestuur en welke functie zij daarin vervullen.

Het leveren van kennis, kunde, vaardigheden en docenten is slechts een van de zijden van een medaille, waar de andere zijde van die medaille wordt gevormd door de praktische organisatie van de trainingen. Daarvoor heeft Knra zich verzekerd van een tweetal krachtige zakelijke partnerschappen. Samen met Erasmus Academie zet Knra een gecertificeerd opleidingsprogramma in de markt op HBO+-niveau. Samen met Segment verzorgt Knra een modulair onderwijsprogramma. Elders op deze site vindt u daar alle informatie over. Zo zijn niet alleen de kennis en kunde, maar ook alle organisatorische aspecten van uw training bij Knra in goede handen.

Knra

Het Kennisinstituut Normalisering Rechtspositie Ambtenaren verzorgt modulaire cursussen voor HR-medewerkers, (arbeids)juristen, managers, leden van ondernemingsraden en vakbondsmedewerkers, die te maken krijgen met de gevolgen van Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren.

Verder ondersteunen wij met onze kennis de professionals binnen uw organisatie die dit transitieproces moeten voorbereiden en implementeren.

U kunt ons per email bereiken op: info@knra.nl