Image

Het Kennisinstituut Normalisering Rechtspositie Ambtenaren biedt kennis en modulair onderwijs aan die u helpt de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren werkbaar en effectief in te voeren.

Knra verzorgt voor samen met Segment Opleidingen een modulair Wnra-cursusaanbod

Over dit modulaire cursusaanbod

In samenwerking met Segment Opleidingen ontwikkelde Knra een serie onderwijsmodules en enkele workshops waarin alle belangrijke onderwerpen van de Wnra aan de orde komen. Daardoor kunnen onze cursisten zelf kiezen op welke Wnra-onderwerpen zij geschoold willen worden.

Het niveau van de modules ligt op MBO/HBO en we leiden praktisch op. Dat betekent dat we ons juridisch jargon tot het uiterste beperken en we vooral met praktische casuïstiek aan de slag gaan zoals je die als HR-adviseur, manager, OR-lid of vakbondsvertegenwoordiger in je dagelijkse praktijk tegen komt.

De duur van onze modules is 1 dag en die van onze workshops een ½ dag.


Wnra?

De Wnra staat voor de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Daarmee wordt per 1 januari 2020 het arbeidsrecht van de marktsector ook op de meeste ambtenaren van toepassing. Anderzijds blijft voor ambtenaren wel de Ambtenarenwet 2017 gelden. Deze gelijkschakeling betekent een soort van juridische revolutie voor zowel de rechtspositie van ambtenaren als voor de arbeidsverhoudingen binnen de overheid.


Onderwerpen van onze modules

  • Van A naar B in het nieuwe ambtenarenrecht
  • Arbeidsvoorwaardenonderhandelingen en cao-werking in de publieke sector
  • Arbeidsrecht en bijzondere ambtelijke regels in de dagelijkse overheidspraktijk
  • Functioneren, disciplinaire straffen en ontslagrecht in de publieke sector vanaf de Wnra
  • Besluitvorming en rechtsbescherming in het nieuwe ambtenarenrecht
  • Rol en positie van de Ondernemingsraad in het nieuwe ambtenarenrecht
  • Naar een uniforme rechtspositie in het onderwijs


Onderwerpen van onze workshops

  • Kansen, risico’s en keuzes voor overheidswerkgevers
  • Gevolgen van de Wnra voor de individuele ambtenaar


Geïnteresseerd?

Klik dan door naar de Wnra Academie op de website van Segment Opleidingen.

Knra

Het Kennisinstituut Normalisering Rechtspositie Ambtenaren verzorgt modulaire cursussen voor HR-medewerkers, (arbeids)juristen, managers, leden van ondernemingsraden en vakbondsmedewerkers, die te maken krijgen met de gevolgen van Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren.

Verder ondersteunen wij met onze kennis de professionals binnen uw organisatie die dit transitieproces moeten voorbereiden en implementeren.

U kunt ons per email bereiken op: info@knra.nl