Image

Het Kennisinstituut Normalisering Rechtspositie Ambtenaren biedt kennis en modulair onderwijs aan die u helpt de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren werkbaar en effectief in te voeren.

Docent

Hugo van Duijvenbode

Image

Mijn naam is Hugo van Duijvenbode en ik ben als advocaat werkzaam bij DAS Rechtsbijstand in Zoetermeer.

Ik verleen rechtsbijstand op het terrein van het arbeids-, ambtenaren- en onderwijsrecht. Daarbij staat voor mij het zoeken naar creatieve oplossingen en het pogen een minnelijke regeling te treffen voorop, omdat ik er van overtuigd ben dat procederen in de meeste gevallen uiteindelijk alleen maar verliezers oplevert.

In mijn loopbaan heb ik veel juristen opgeleid en ik vind het leuk om kennis te delen en over te dragen. Dat laatste doe ik regelmatig bij de vakgroep ambtenaren en onderwijsrecht van DAS. Ook heb ik diverse presentaties gehouden over verschillende onderwerpen op arbeidsrechtelijk gebied. Mijn doel is kennis op een begrijpelijke manier over te dragen en ook mee te geven hoe je die kennis in het dagelijkse werk op een pragmatische en praktische wijze toepast.

Gelet op mijn brede ervaring op de diverse rechtsgebieden kan ik met alle modules die het KNRA aanbiedt, overweg.

Meer informatie over mij en mijn kantoor: www.das.nl

Jacques Dijkgraaf

Hugo van Duijvenbode

James Helmer

Magiel Kragten

Ed van Meer

Dennis Mulders

Nienke van Osch

Sandra Roelofsen

Gonnie Theunissen

Koen Weijling

Knra

Het Kennisinstituut Normalisering Rechtspositie Ambtenaren verzorgt modulaire cursussen voor HR-medewerkers, (arbeids)juristen, managers, leden van ondernemingsraden en vakbondsmedewerkers, die te maken krijgen met de gevolgen van Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren.

Verder ondersteunen wij met onze kennis de professionals binnen uw organisatie die dit transitieproces moeten voorbereiden en implementeren.

U kunt ons per email bereiken op: info@knra.nl